Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γαλλικά

ΓΑΛΛΙΚΑ με την κα Ελένη Γιαννουδάκου

(Προνηπιακό, Νηπιαγωγείο)

Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας ξεκινάει από το προνηπιακό τμήμα και ολοκληρώνεται στο νηπιαγωγείο (επίπεδο preparatoire). Μέσα από παιχνιώδεις δραστηριότητες και τραγούδια και με έμφαση στην σωστή προφορά, τα παιδιά κατακτούν ένα βασικό λεξιλόγιο που τους επιτρέπει μιά στοιχειώδη συνεννόηση και επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα.