Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του επίσημου εκπαιδευτικού μας προγράμματος γιατί έτσι επιτυγχάνεται η παιδοκεντρική φιλοσοφία μας. Διαφορετικοί τύποι παιδιών μπορούν να αναπτυχθούν και να μάθουν μέσα από διαφορετικές εκπαιδευτικές οδούς. Στόχος είναι να διατηρείται ζωντανή η έμφυτη δημιουργικότητα των παιδιών και να εμπλουτίζεται η μοναδικότητά τους.

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr