Φυσική αγωγή

Η φυσική δραστηριότητα με τη μορφή της οργανωμένης άσκησης με όργανα γυμναστικής ή της ελεύθερης κίνησης οδηγεί:

  • στη βελτίωση βασικών κινητικών δεξιοτήτων (δεξιότητες σταθεροποίησης, μετακίνησης και χειρισμού)
  • στην ανάπτυξη κινητικών εννοιών (αντίληψη του χώρου και του σώματος)
  • στην ενεργοποίηση της φαντασίας
  • στην απόκτηση συμπεριφορών που προάγουν την υγεία
  • στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και του θάρρους
  • στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (αποδοχή των άλλων και αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους)
Γεώργιος Σικελιώτης – Μάνα που παίζει με παιδί, 1950

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr