STEAM – Εκπαιδευτική ρομποτική

με τον κο Κωνσταντίνο Ταμπουλίδη

(Προνηπιακό, Νηπιαγωγείο)

Τα παιδιά έχουν την προδιάθεση να μάθουν για τον κόσμο που τους περιβάλλει.

Ο όρος “STEM” (science, technology, engineering and mathematics) είναι το ακρώνυμο το οποίο χρησιμοποιείται για τα πεδία στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στα μελλοντικά προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των ημερών μας. Με το STEM επιχειρείται η μετάβαση της κλασσικής διδασκαλίας στη σύγχρονη διδασκαλία όπου βιωμάτικά οι μαθητές ανακαλύπτουν τον κόσμο μας ενώ η συνεργατική μάθηση αποτελεί βασικό στοιχείο της προσέγγισης, όπως ακριβώς οφείλουμε να πράξουμε για έναν καλύτερο κόσμο.Τέλος με το STEAM εντάσσεται και το “Art” ή τέχνη προκειμένου να προσδώσει ένα καλλιτεχνικό χαρακτήρα στη μάθηση μας.

Οι φυσικές επιστήμες στο διδακτικό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου μας, ανταποκρίνονται στην ανάγκη τους αυτή και ταυτόχρονα καλλιεργούν και ενισχύουν την έμφυτη περιέργεια τους, ανοίγοντας το δρόμο προς την εξερεύνηση και την ανακάλυψη του κόσμου μας.
Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να αξιοποιήσει πλήρων τις δυνατότητες των παιδιών σε αυτές τις μικρές ηλικίες , δημιουργώντας στο περιβάλλον τους κίνητρα που θα τους επιτρέψουν να συμπεριλάβουν την επιστημονική προσέγγιση στις καθημερινές δραστηριότητες τους.

 
Θεματολογία

 • Αστρονομία
 • Πειράματα
 • Ανθρώπινο Σώμα
 • Μηχανική
 • Ηλεκτρισμός
 • Ύλη
 • Διαστημική
 • Βιολογία
 • Φυσικά Φαινόμενα


ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

 Προνηπιακό- Νηπιαγωγείο)

Η ρομποτική θεωρείται η νέα τάση βιωματικής μάθησης στη σύγχρονη εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι ένα εργαλείο διδακτικής προσέγγισης μαθημάτων που σχετίζονται με τις επιστήμες της πληροφορικής, της μηχανικής και της τέχνης. Συμβάλει στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, της δημιουργικότητας, του πειραματισμού και άλλων δεξιοτήτων. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν με ελκυστικό τρόπο διάφορα γνωστικά πεδία (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική) και συμβάλει ταυτόχρονα στην αλγοριθμική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τον πειραματισμό.

Στόχοι της εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι:

 • Ο συνδυασμός του παιχνιδιού με τη γνώση
 • Ο πειραματισμός των παιδιών για την επίλυση προβλημάτων χωρίς τον φόβο της αποτυχίας.
 • Η κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα στην ομάδα ανεξάρτητα από το ρυθμό ανταπόκρισης τους στη μάθηση.
 • Η μάθηση μέσα από τη συνεργατική διαδικασία.
 • Η ελεύθερη έκφραση, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας.
 • Η καλλιέργεια της λεκτικής έκφρασης των παιδιών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ομάδας.

Τα kit ρομποτικής που αξιοποιούνται , αποτελούν τα πλέον διαδεδομένα προγραμματιζόμενα ρομπότ δαπέδου τύπου logo, που χρησιμοποιούνται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας. Σκοπός είναι τα παιδιά να προγραμματίσουν με μια αλληλουχία κουμπιών τις κινήσεις του ρομπότ (μπροστά-πίσω-περιστροφή 90 μοιρών -δεξιά ή αριστερά) πάνω σε λείο ταμπλό με εναλλασσόμενα περιβάλλοντα που προσφέρουν ποικιλία γνωστικών ερεθισμάτων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, που είναι μαθητοκεντρική, τα παιδιά είναι ελεύθερα:

 • να συζητούν
 • να προτείνουν
 • να επιλέγουν
 • να διαπραγματεύονται
 • να εξηγούν
 • να δοκιμάζουν
 • να ελέγχουν τα αποτελέσματα των επιλογών τους
 • να αξιολογούν τα σωστά και τα λάθος σημεία της λύσης τους (μεταγνωστικές δεξιότητες, αναλυτική και συνθετική σκέψη).

Με άλλα λόγια τα παιδιά αξιολογούν, κατασκευάζουν, ελέγχουν και αλλάζουν τις εννοιολογικές τους δομές μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τον κόσμο.

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr