Ρυθμική αγωγή

με τη κα Μαρία Γεωργιοπούλου.

(Προπρονηπιακό – Προνηπιακό – Νηπιαγωγείο)

Η επίδραση της Τέχνης του χορού τόσο στη σωματική όσο και στην πνευματική και αισθητική καλλιέργεια των παιδιών είναι μεγάλη. Η ενασχόληση με το χορό παρέχει στα παιδιά έναν εναλλακτικό και δημιουργικό τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας και τα βοηθάει:

-να συνειδητοποιήσουν το σώμα τους σφαιρικά, ως ολότητα.

-να κατακτήσουν κινήσεις που μπορούν να κάνουν με το σώμα τους

-να αντιληφθούν το χώρο σε σχέση με το σώμα τους

-να αντιληφθούν το χρόνο και το ρυθμό

-να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους

-να αποκτήσουν αυτοπειθαρχία

Alfons Niex – Dance painting Caravaggio

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr