Ώρες επικοινωνίας

Σας παραθέτουμε τις ημέρες και τις ώρες επικοινωνίας με τις παιδαγωγούς για τη σχολική περίοδο 2023-2024.

Το πρόγραμμα συναντήσεων σχεδιάστηκε με γνώμονα την αναβάθμιση της διαδικασίας και της ποιότητας επικοινωνίας μεταξύ γονέων – παιδαγωγών.

Οι συναντήσεις θα είναι ατομικές και γίνονται με ραντεβού. Θα πρέπει να τηλεφωνείτε στο σχολείο και να καθορίζετε την ώρα και ημέρα της συνάντησης μετά από συνεννόηση με τη δασκάλα του τμήματος.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – Ευαγγελία Καρτάλου
Κάθε Δευτέρα 10.00 – 11.00
2η Τετάρτη εκάστου μηνός 17.30 – 18.45

ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ – Παπουτσή Ηρώ
Κάθε Τετάρτη 10.00 – 11.00
2η Τετάρτη εκάστου μηνός 17.30 – 18.45

ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ – Ψαρρού Ραλλού
Κάθε Πέμπτη 11.00 – 12.00
2η Τετάρτη εκάστου μηνός 17.30 – 18.45

ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ – Φραγκάκη Ειρήνη
Κάθε Παρασκευή 10.30 – 11.30
2η Τετάρτη εκάστου μηνός 17.30 – 18.45

ΠΡΟΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ – Κουρπαδάκη Ματούλα
Κάθε Τετάρτη 10.00 – 11.00
2η Τετάρτη εκάστου μηνός 17.30 – 18.45

ΒΡΕΦΙΚΟ – Μαρία Τσάκου
Κάθε Τετάρτη 08.30 – 09.30
2η Τετάρτη εκάστου μηνός 17.30 – 18.45

ΑΓΓΛΙΚΑ – Wendy Elbury & Ράντου Βασιλική
Κάθε Παρασκευή 10.30-11.00
Κάθε Πέμπτη 10.45-11.15

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – Καβαλιέρου Θάλεια
Κάθε Τετάρτη 09.45-10.15

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ – Μανουρά Ειρήνη
Κάθε Τρίτη 09.45-10.15

ΓΑΛΛΙΚΑ – Γιαννουδάκου Ελένη
Κάθε Παρασκευή 10.30-11.00

ΣΚΑΚΙ – Ζαχαρίου Νίκος
Κάθε Τρίτη 13.15-13.30

ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – Γεωργιοπούλου Μαρία
Κάθε Πέμπτη 09.45-10.15

S.T.E.A.M. – Εκπαιδευτική Ρομποτική – Πατρώνας Κωνσταντίνος
Κάθε Τετάρτη 10.00-10.30

Γεώργιος Σικελιώτης – Οικογένεια, 1961

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr