Δανειστική βιβλιοθήκη

Το βιβλίο είναι απαραίτητο συμπλήρωμα αγωγής και εκπαίδευσης που παρέχει τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια και συμβάλλει στη διαμόρφωση συνείδησης και κριτικής σκέψης, στοιχεία απαραίτητα για την πρόοδο και την ανάπτυξη.

Πιστεύοντας στη σημασία της συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια σε ότι αφορά την ανάπτυξη φιλικής συμπεριφοράς των παιδιών απέναντι στο βιβλίο, δημιουργήσαμε τη δανειστική μας βιβλιοθήκη με στόχο:

 1. Ν’ αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο και ν’αντιληφθούν ότι είναι αναντικατάστατη πηγή ευχαρίστησης και γνώσης.
 2. Να καλυφθούν ποικίλες αναπτυξιακές ανάγκες,
  • Γλωσσική Καλλιέργεια
  • Ανάπτυξη Φαντασίας
  • Συναισθηματική Ισορροπία
  • Απόκτηση γνώσεων για το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
  • Αισθητική και πολιτισμική ευαισθητοποίηση.
 3. Να μυηθούν τα παιδιά στις αρχές που διέπουν την λειτουργία μιας βιβλιοθήκης και στο σύστημα δανεισμού βιβλίων, με την συμπλήρωση της καρτέλας του βιβλίου, την τήρηση των χρονικών ορίων δανεισμού και την διατήρηση της καλής κατάστασης των βιβλίων που δανείζονται.

Η βιβλιοθήκη αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 700 βιβλία που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και εμπλουτίζεται συνεχώς. Απευθύνεται δε, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.

Θάλεια Φλωρά Καραβία – Αγόρι που διαβάζει, 1906

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr