Εικαστικά

Σε όλα τα τμήματα του σχολείου μας οι δασκάλες εμπλέκουν συστηματικά τα παιδιά σε πλείστες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπου έρχονται σε επαφή με διαφορετικά υλικά και τεχνικές. Οι εικαστικές τέχνες επιτρέπουν στο παιδί:

 • να επικοινωνεί
 • να εκδηλώνει τα συναισθήματα, τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες του
 • να αναπτύσσει τη φαντασία και την εφευρετικότητα του
 • να εξοικειωθεί με διαφορετικές τεχνικές
 • να γνωρίσει πολιτισμούς και παραδόσεις
 • να τα βγάζει πέρα μόνο του
 • να διαλέγει τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία και να δικαιολογεί τις επιλογές του
 • να τηρεί κανόνες
 • να σέβεται τα υλικά και τα εργαλεία
 • να συγκεντρώνει την προσοχή του
 • να ολοκληρώνει την εργασία του
 • να κατανοεί και να εκτελεί οδηγίες
 • να καλλιεργεί δεξιότητες (λεπτή κινητικότητα, οργάνωση χώρου)
 • να αναπτύσσει πρωτοβουλίες
 • να καλλιεργεί το αισθητικό του κριτήριο
Joan Miró – Τhe Garden, 1925

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr