Παιδικός σταθμός – Βρεφικό τμήμα

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (6-18, 18-24 μηνών)

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η βρεφική ηλικία, αποτελεί μία πολύ ευαίσθητη και εύθραυστη περίοδο του ανθρώπου με ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης σ’ όλους τους τομείς (σωματικό – κινητικό, γνωστικό, γλωσσικό, συναισθηματικό – κοινωνικό).

Το βρέφος, με τον ερχομό του στον παιδικό σταθμό, βιώνει τον αποχωρισμό από την μητέρα του. Γι’ αυτό πρωταρχικό μας μέλημα είναι ν’ αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με την παιδαγωγό του σχολείου που αναλαμβάνει την φροντίδα του. Ο δεσμός αυτός δημιουργείται καθώς η παιδαγωγός καλύπτει τις βιολογικές ανάγκες του βρέφους δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην συναισθηματική και σωματική επικοινωνία που αναπτύσσει το βρέφος από τις πρώτες στιγμές της ζωής του. Το βρέφος πέρα από την αγάπη, την ηρεμία και την ασφάλεια χρειάζεται και τη γλωσσική επικοινωνία, το λόγο, για ν’ ανθίσει.

Τα βρέφη δεν κάνουν καμία διάκριση μεταξύ παιχνιδιού και μάθησης. Μαθαίνουν μέσα από κάθε τι που προκαλεί το ενδιαφέρον τους και υποβοηθείται από τους ενήλικες που τα φροντίζουν και τους εμπιστεύονται. Αυτό που χρειάζονται για να αναπτυχθούν κινητικά, γνωστικά, γλωσσικά και συναισθηματικά είναι ένα πλούσιο περιβάλλον σε ερεθίσματα. Η νόηση σε αυτήν την ηλικία είναι αισθησιοκινητική δηλ. στηρίζεται στην κατ’ αίσθηση αντίληψη και στις ενέργειες που μπορεί να κάνει το βρέφος πάνω στο σώμα του και στα πράγματα που το περιβάλλουν.

Γι’ αυτό και στο βρεφικό τμήμα, όταν όλα τα παιδιά μας είναι ξεκούραστα, χορτάτα και καθαρά, λαμβάνουν χώρα ένα σωρό διασκεδαστικά πράγματα. Η παιδαγωγός οργανώνει δραστηριότητες, επιλέγοντας αντικείμενα – ερεθίσματα που απευθύνονται σε όσο το δυνατόν περισσότερες αισθητηριακές διόδους και τα οποία προάγουν την ανάπτυξη δηλ. είναι λίγο πιο πάνω από ό,τι έχει αφομοιώσει κάθε φορά το βρέφος. Τους δίνει την δυνατότητα να χειριστούν ελεύθερα αυτά τα αντικείμενα και τα ενθαρρύνει να επενεργήσουν και να καταλήξουν σε κάποιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα.

Εξασκεί την ικανότητά τους ν’ ακούνε και να βλέπουν καθώς αποτελούν σημαντικά δομικά στοιχεία για την ικανότητα συγκέντρωσής τους. Και βέβαια επενδύει όλες τις δράσεις, τόσο του βρέφους , όσο και τις δικές της, με λόγο.

Η αγγλική γλώσσα είναι ενταγμένη ως γλώσσα επικοινωνίας στο καθημερινό πρόγραμμα. Η βασική ιδέα είναι να υπάρχει σε κάθε πτυχή της σχολικής ζωής του παιδιού, τόσο στις οργανωμένες δραστηριότητες όσο και στην ώρα του φαγητού και του ελεύθερου παιχνιδιού. Η δασκάλα των Αγγλικών, κα Genine Lowe, πλαισιώνει τις παιδαγωγούς στο υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας όμως αποκλειστικά την αγγλική γλώσσα και δημιουργώντας έτσι πραγματικές ανάγκες επικοινωνίας, που οδηγούν στην αβίαστη αφομοίωση και χρήση της αγγλικής γλώσσας. Η θεωρητική βάση του προγράμματος είναι απλή. Όπως το παιδί που μεγαλώνει σε μια δίγλωσση οικογένεια αναπτύσσει μια φυσική κλίση και για τις δύο γλώσσες, με ανάλογο τρόπο οι μαθητές της “ΦΩΤΕΙΝΗΣ” μαθαίνουν με βιωματικό και φυσικό τρόπο. Με απλά λόγια, ακούμε, καταγράφουμε και στη συνέχεια μιλάμε.

Louis Toffoli – Maternity, 1995

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr