Τμήματα

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
(6-18, 18-24 μηνών)
Η πρώτη σημαντική μετάβαση…

Τα βρέφη που εντάσσονται σε αυτό το τμήμα βιώνουν την αγάπη, τη φροντίδα, το ενδιαφέρον, τη στοργή και την ασφάλεια που απολαμβάνουν και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Χτίζεται ένας πολύτιμος συναισθηματικός δεσμός με την παιδαγωγό τους, ο οποίος δημιουργεί συναισθηματική ασφάλεια και εξασφαλίζει την σωστή ανάπτυξη τους.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
(2 ετών – 3 ετών)
Η αρχή της εξερεύνησης….

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας, που χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως τα τρομερά δύο χρόνια, κάνουν την πρώτη τους ΅επανάσταση΅ και διεκδικούν την ανεξαρτησία τους. Περπατάνε, μιλάνε, δοκιμάζουν όρια, εξερευνούν ασταμάτητα. Χρειάζονται, λοιπόν κατανόηση, ενθάρρυνση, σταθερότητα, αγκαλιές και πολλά πολλά αισθητηριακά παιχνίδια. Δηλαδή ένα πλαίσιο ασφάλειας και κινήτρων μέσα στο οποίο θα πειραματιστούν για να ανακαλύψουν πρωτίστως το σώμα τους και τις δυνατότητές του και να εναρμονίσουν τις κινήσεις τους.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
(3 ετών – 4 ετών)
Η γέφυρα ανάμεσα στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας αρχίζουν να ξεπερνούν το έντονα εγωκεντρικό στάδιο, και να αναγνωρίζουν τους άλλους ως ξεχωριστές και διαφορετικές οντότητες που τους ενδιαφέρουν πολύ και επιδιώκουν την επαφή μαζί τους. Έχει αναπτυχθεί ο συντονισμός των κινήσεων καθώς και η διανοητική λειτουργία τους με συνέπεια ο κόσμος και τα ενδιαφέροντα τους να διευρύνονται. Χρειάζονται, λοιπόν, ενήλικες που να αναγνωρίζουν την ανάγκη τους να δρούν με τον δικό τους τρόπο και το δικό τους ρυθμό ώστε να αποκτήσουν αυτοέλεγχο και αυτονομία αλλά και να προωθούν την συνεργασία σε ομάδες και να καλλιεργούν την αναγνώριση των συναισθημάτων.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (Προνήπια 4 – 5 ετών, Νήπια 5 – 6 ετών)
Προετοιμασία για τη ζωή…

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας ,που έχουν πλέον εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και έχουν καλλιεργήσει την αυτονομία τους, έχουν τεράστιες ικανότητες. Χρειάζονται ενήλικες που θα δρούν με σεβασμό και δικαιοσύνη για να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν μιά πιό συστηματική εξερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει, που θα προωθούν την υπευθυνότητα , την συνεργασία, την ενσυναίσθηση και την κριτική σκέψη . Στόχος του ΅ταξιδιού΅ του παιδιού στη ΅ΦΩΤΕΙΝΗ΅ είναι κατά την αποφοίτησή τους απο το σχολείο να έχουν ψυχική ωριμότητα, συναισθηματικό πλούτο και ένα καλό γνωστικό υπόβαθρο που θα έχει αποκτηθεί από την καλλιέργεια και ενδυνάμωση του εσωτερικού κινήτρου για μάθηση.

Paul Klee – Senecio, 1922

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr