Δίδακτρα

Από το 1997 που ιδρύθηκε η “ΦΩΤΕΙΝΗ” και μέχρι σήμερα το κύριο μέλημά μας είναι η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, των υπηρεσιών και των υλικοτεχνικών υποδομών μας. Η διαμόρφωση των διδάκτρων γίνεται με γνώμονα την διαφύλαξη των αρχών λειτουργίας του σχολείου μας όπως:

  • Το περιβάλλον παιδείας και πολιτισμού για τους μαθητές μας
  • Ένα ασφαλές και θετικό εργασιακό πλαίσιο για τους μόνιμους και εξωτερικούς συνεργάτες μας
  • Την ανάγκη που νοιώθει να στηρίζει σε πολλά επίπεδα τις οικογένειες που μας εμπιστεύονται
  • Την κοινωνική του ευθύνη

Καθώς και σε συνάρτηση με το τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το σχολείο, δείχνοντας έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία, έχει δημιουργήσει το θεσμό της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή μειωμένων διδάκτρων για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε οικογένειες, που αν και αναγνωρίζουν την καθοριστική σημασία ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος και επιθυμούν να επενδύσουν στη μόρφωση των παιδιών τους, αντιμετωπίζουν ειδικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που τους δυσκολεύουν να στηρίξουν την επιλογή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Παιδικού Σταθμού – Νηπιαγωγείου.

Andy Warhol – DIY (Flowers), 1962

“Φωτεινή” Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο
Σόλωνος 46 & Αθηνάς 48
174 55, Άλιμος (Καλαμάκι)
Τηλ: 210 9851502 – 210 9851394
Email: info@fotini.gr